Školicí sítě a Společné projekty nekomerčních institucí a komerčních podniků

Školicí sítě a Společné projekty nekomerčních institucí a komerčních podniků

Vážená paní, vážený pane,

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 8. listopadu 2011 v Praze informační den zaměřený na Školicí sítě (Initial Training Networks, ITN) a Společné projekty nekomerčních institucí a komerčních podniků (Industry–Academia Partnerships and Pathways, IAPP), financované ze specifického programu Lidé 7. RP (akce Marie Curie).

Seminář poskytne informace jak o moľnostech podpory spolupráce mezi komerční a nekomerční sférou v oblasti výzkumu, tak i o nových mezinárodních doktorských studijních programech. Jedná se o Evropský průmyslový doktorát (European Industrial Doctorates, EID) a Inovativní doktorský program (Innovative Doctoral Programmes, IDP), jejichľ cílem je podpořit inovace, interdisciplinaritu, mezinárodní a mezisektorovou mobilitu a předevąím odborný růst začínajících výzkumných pracovníků.

Program semináře zasíláme v příloze, registrovat se můľete online na http://geform.tc.cz/itniapp/ nejpozději do 4.11. 12.00 hod.

Těšíme se na setkání s Vámi.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Zuzana Dvořáková

Technologické centrum AV ČR
Ve Struhách 1076/27
160 00 Praha 6
Tel. +420 234 006 104
Email: dvorakovaz@tc.cz
www.tc.cz

Program semináře