Archiv

20.09.2018 Valná hromada CZ-TPIS
18.04.2018 - 19.04.2018 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2018
27.03.2018 Workshop k projektu
06.03.2018 - 08.03.2018 TVIP 2018 (Týden vědy a inovací pro praxi a životní prostředí) - APROCHEM 2018
15.12.2017 Zasedání výkonné rady CZ-TPIS
03.10.2017 Workshop k projektu
31.03.2017 Valná hromada CZ-TPIS
19.02.2017 Zahajovací seminář k projektu
22.10.2015 Kulatý stůl ve společnosti HEXION, a. s.
23.09.2015 - 25.09.2015 Konference WOS.net
23.09.2015 Brokerage Event 2015 na téma "Mechatronické systémy v průmyslové výrobě a finálních produktech"
12.09.2015 Pozvánka na Den otevřených dveří na pracovišti VVUÚ, a. s.
03.08.2014 - 05.06.2015 Nabídka otevřených workshopů K&P Safety PLUS
02.03.2015 Qnano conference 2013 “Quality in nanosafety assesment – driving best practice and innovation”
09.12.2014 - 10.12.2014 EC Security Research Conference – SRC 2014
09.12.2014 KONFERENCE: Tiché nebezpečí v našem okolí
10.11.2014 - 11.11.2014 VI. česko-slovenská konference "Doprava, zdraví a životní prostředí"
22.10.2014 POZVÁNKA NA WORKSHOP: Řešení protivýbuchové bezpečnosti v reálných podmínkách průmyslových provozů
15.10.2014 POZVÁNKA: Kulatý stůl - Zapojení zaměstnanců do oblasti bezpečnosti
07.10.2014 Brokerage Event 2014: Vývoj a aplikace nových trendů při zajišťování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
22.09.2014 POZVÁNKA NA WORKSHOP: Řešení protivýbuchové bezpečnosti v reálných podmínkách průmyslových provozů
19.09.2014 INFORMACE: Setkání Národních technologických platforem
17.09.2014 - 19.09.2014 S²R Forum: Safety & Security Research in Europe
02.09.2014 Brokerage Event 2014 Horizon 2020 Research, Development and Innovation
05.06.2014 - 24.06.2014 Workshop: Stabilní hasicí zařízení
04.06.2014 POZVÁNKA: Seminář k programu Horizont 2020
15.05.2014 Valná hromada CZ-TPIS
23.04.2014 - 25.04.2014 Týden výzkumu a inovací pro praxi - TVIP 2014
15.04.2014 Seminář na téma Safety Culture
15.04.2014 Cyklus odborných seminářů Kultura bezpečnosti a její řízení
14.04.2014 Kulatý stůl Nanobezpečnost a odpovědné nakládání s nanomateriály v ČR a EU - současný stav a vize do budoucna
11.04.2014 Valná hromada ETPIS a EU-VRi/ETPIS&EU-VRi General Assembly
08.04.2014 Cyklus odborných seminářů Výzkum a vývoj v dopravě do praxe
01.04.2014 Info Day on H2020 Secure Societies calls
18.03.2014 Průmyslový seminář IT4Innovations
10.03.2014 - 11.03.2014 SAF€RA Symposium
10.03.2014 SAF€RA General Assembly meeting
27.02.2014 Workshop ke strategickým dokumentům Strategické výzkumné agendě a Implementačnímu akčnímu plánu
27.02.2014 Safety Culture Conference 2014
13.02.2014 Workshop k přípravě projektů v rámci Strategie chytré specializace (RIS3)
11.02.2014 - 12.02.2014 Seminář Inovační management
22.01.2014 HORIZON 2020 Partnering Meetings - a first step towards successful co-operation
08.01.2014 Koordinační schůzka expertní skupiny 1 Vzdělávání, komunikace a trénink
12.12.2013 Konference Podpora investic nyní a v roce 2014
03.12.2013 Workshop k aktualizaci Strategické výzkumné agendy a přípravě Implementačního akčního plánu
25.11.2013 - 01.12.2013 Evropský robotický týden 2013
29.11.2013 Konference Kvalitní školství a efektivní výzkum – předpoklad dalšího rozvoje energetiky
27.11.2013 - 28.11.2013 Evropské nanoelektronické fórum 2013
27.11.2013 Workshop Environmental Health in Horizon 2020
26.11.2013 Pozvánka na koordinační schůzku expertní skupiny 1 Vzdělávání, komunikace a trénink
19.11.2013 - 22.11.2013 „Security in 2020: Meeting the challenge“
05.11.2013 Závěrečná konference projektu OpenChina - ICT
30.10.2013 - 31.10.2013 Hydrogen & Fuel Cells Energy Summit 2013
24.10.2013 - 25.10.2013 III. Mezinárodní konference BEZPEČNÁ STAVBA
24.10.2013 - 25.10.2013 FUTURE SAFETY AND SECURITY RESEARCH IN EUROPE
24.10.2013 - 25.10.2013 Future Safety and Security Research in Europe Conference
23.10.2013 SAF€RA meeting on theme(s) for the 2nd joint call
17.10.2013 - 18.10.2013 Safer Internet Forum 2013
17.10.2013 - 18.10.2013 Inovační partnerství a budoucí rozvoj internetu v rozšířené EU
18.10.2013 Seminář - Otimalizace energetického hospodářství a prevence dopadů poruch v elektrizační soustavě na provoz a výrobu
11.10.2013 Zahajovací akce Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti
10.10.2013 Konference Reálné možnosti dopravy v Brně a v Jihomoravském kraji
10.10.2013 Konference: „Perspektivy obnovitelných zdrojů energie (OZE) v rámci energetického mixu aktualizované Státní energetické koncepce České republiky“
09.10.2013 - 10.10.2013 EuroFire conference 2013
09.10.2013 Kulatý stůl k problematice přepravy chemických látek
01.10.2013 - 05.10.2013 VRAP 2013
03.10.2013 Závěrečná konference projektu Social - IST
29.09.2013 - 02.10.2013 Conference Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction 2013
30.09.2013 Kulatý stůl na téma Nákladní doprava
24.09.2013 - 26.09.2013 MOSATT 2013
24.09.2013 - 26.09.2013 Protection Technologies / Firetech 2013
25.09.2013 Koordinační schůzka expertní skupiny Lidský a organizační činitel, ergonomie a pracovní prostředí
17.09.2013 - 19.09.2013 Safe 2013
16.09.2013 - 18.09.2013 III. Evropský kongres malých a středních podniků, 16. – 18. 9. 2013 v Katovicích
13.09.2013 SAF€RA Call Steering Committee meeting
10.09.2013 Informační setkání - Nanotechnologie, Technická normalizace, Náskok před předpisy
04.09.2013 - 06.09.2013 Water and Society 2013
05.09.2013 Pracovní setkání zástupců národních technologických platforem
03.09.2013 - 05.09.2013 Sustainable Chemistry 2013
27.08.2013 - 29.08.2013 Risk Analysis and Crisis Response
26.08.2013 - 29.08.2013 INDC 2013 – The 13th International Nutrition & Diagnostics Conference 2013
09.07.2013 - 11.07.2013 Disaster management 2013
26.06.2013 Workshop na téma: Jak připravit zajímavé a efektivní školení bezpečnosti
09.06.2013 Workshop k činnosti PS
17.06.2013 22nd SRA-Europe annual conference
15.05.2013 - 16.05.2013 4th European Civil Protection Forum “Disasters - Protecting and responding together”
13.06.2013 Second International Open Workshop on Local-Scale Airborne Hazards Modelling and Emergency Response - June 13, 2013, in Paris
30.05.2013 Otevřený workshop Analýza a projednávání nehod - Jak zaměnit kulturu připisování viny za učení se ze slabých míst?
24.05.2013 21. Workshop Společné vize
23.05.2013 ETPIS General Assembly
21.05.2013 - 22.05.2013 5th iNTeg-Risk Conference 2013
13.05.2013 - 17.05.2013 Course VE-R38 IRP: Industrial Risk Psychology
15.05.2013 CZ-TPIS vyhlásí 2. ročník národní soutěže Safety Culture Award
06.05.2013 - 10.05.2013 Course VE-R37 VA&PA: 'Vulnerability Analysis and Return on Prevention Analysis'
22.04.2013 - 26.04.2013 Course 'Decision Aid Approaches for Risk Management'
03.04.2013 Pozvánka na seminář Pojištění kybernetických rizik a Pojistný program optimalizace mzdových nákladů firmy
12.03.2013 - 26.03.2013 Vzdělávací cyklus na téma NANOBEZPEČNOST
27.02.2013 - 01.03.2013 2nd QNano Integrating Conference
27.02.2013 - 28.02.2013 Setkání partnerů projektu Safera
21.02.2013 Odborný seminář Management Velení
30.01.2013 2nd Cyprus Safety Platform Symposium in Man-made Catastrophes
07.12.2012 seminář Osobnost řidiče v kontextu zvyšování bezpečnosti dopravy
04.12.2012 ERGONÓMIA 2012 - ZDRAVIE A PRODUKTIVITA
22.11.2012 SEMINÁR Vzájomná kooperácia medzi podnikateľským a akademickým sektorom
12.11.2012 - 16.11.2012 Matchmaking v Japonsku
13.11.2012 - 15.11.2012 Nanosafe 2012
14.11.2012 - 15.11.2012 Odborný seminář Bezpečnost provozu bioplynových stanic z hlediska rizik výbuchu
13.11.2012 - 15.11.2012 NANOSAFE 2012
31.10.2012 - 02.11.2012 Konference Doprava, zdraví a životní prostředí
31.10.2012 - 02.11.2012 V. česko-slovenská konference "Doprava, zdraví a životní prostředí"
28.10.2012 - 31.10.2012 International Congress on Safety of Engineered Nanoparticles and Nanotechnologies
28.10.2012 - 30.10.2012 SENN2012 – International Congress on Safety of Engineered Nanoparticles and Nanotechnologies in Helsinki, on 28-30 October 2012
19.10.2012 Seminář MODERNÍ VZDĚLÁVACÍ TRENDY V OBLASTI BEZPEČNOSTI
17.10.2012 Mezinárodní konference Bezpečnostní inženýrství 2012
12.10.2012 Mezinárodní dvoustranná jednání firem „BUSINESS RENDEZ-VOUS“ Ostrava 12.10.2012
11.10.2012 - 12.10.2012 7th International Conference on the Safety of Industrial Automated Systems
27.09.2012 - 28.09.2012 2nd International Conference on Fires in Vehicles (FIVE)
26.09.2012 Seminář Bezpečná a střízlivá doprava - Alkoholový zámek – Alcohol Interlock
18.09.2012 - 22.09.2012 PRAGUE FIRE & SECURITY DAYS 2012
11.09.2012 - 14.09.2012 WOS2012 “Towards Safety Through Advanced Solutions”
11.09.2012 - 14.09.2012 WOS2012 “Towards Safety Through Advanced Solutions”
11.09.2012 - 14.09.2012 WOS2012 “Towards Safety Through Advanced Solutions”
13.09.2012 Informační den k výzvám 7. rámcového programu
11.09.2012 Workshop Správná praxe na veletrhu Interprotec 2012
05.09.2012 - 06.09.2012 Konference POŽÁRNÍ OCHRANA 2012
18.08.2012 Mat&Nano Brokerage Day
18.07.2012 - 20.07.2012 Risk World Congress 2012
09.07.2012 Cefic-LRI Grant Openings 2013: Invitation for Grant Applications
18.06.2012 - 20.06.2012 SRA-Europe 21st Annual Conference
03.06.2012 - 06.06.2012 5th International Conference on Safety and Environment in the Process Industry
30.05.2012 Valná hromada a setkání členů České technologické platformy bezpečnosti průmyslu, o. s.
21.05.2012 - 24.05.2012 Praktický kurz koordinátor BOZP na staveništi
07.02.2012 - 23.05.2012 Pozvánka na dvoustranná jednání
07.05.2012 - 08.05.2012 3rd Announcement: 4th iNTeg-Risk Conference 2012
17.04.2012 K&P Safety PLUS Minuty pro bezpečnost
03.04.2012 Kulatý stůl ke společenské výzvě inovativní, inkluzivní a bezpečné společnosti
28.03.2012 Kulatý stůl k podpoře vedoucího postavení průmyslu v programu Horizont 2020
28.03.2012 Nové trendy v bezpečnosti a ekonomice dopravy
19.03.2012 - 24.03.2012 Praktický kurz koordinátor BOZP na staveništi
19.03.2012 Kulatý stůl k podpoře vedoucího postavení průmyslu v programu Horizont 2020
12.03.2012 - 13.03.2012 7th ETPIS Stakeholder Annual Meeting & SafeEnergy Workshop
13.03.2012 Workshop: SafeEnergy - March 13th, 2012
12.03.2012 7th Stakeholder Annual Meeting - March 12, 2012
22.02.2012 One Day Workshop in Critical Infrastructures Protection
15.02.2012 DVOUSTRANNÁ JEDNÁNÍ českých a německých firem v Brně
01.02.2012 Call for EuropeAid key experts
21.12.2011 Workshop
07.12.2011 Den technologických platforem 2011
06.12.2011 Seminář Uplatňování předpisů o dani z přidané hodnoty v mezinárodním obchodě
01.12.2011 Workshop Plán BOZP v Ostravě
28.11.2011 Seminář na téma Management projektů 7. RP
20.11.2011 - 25.11.2011 Třetí ročník podzimní školy Nanosafety
21.11.2011 - 24.11.2011 Program celoživotního vzdělávání ČKAIT - „PRAKTICKÝ KURZ KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI“
23.11.2011 Vzdělávání a trénink
23.11.2011 Valná hromada
23.11.2011 Ergo 2011
16.11.2011 Autoškoly a zaměstnavatelé – jaký má být řidič profesionál?
15.11.2011 Bezpečnost v dopravě
14.11.2011 - 15.11.2011 Annoucement of the workshop on Safe Infrastructure (on November 14th & 15th, in Bilbao)
10.11.2011 - 11.11.2011 V. mezinárodní vědecká konference na téma – BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EVROPSKÁ UNIE
08.11.2011 Školicí sítě a Společné projekty nekomerčních institucí a komerčních podniků
02.11.2011 Bezpečnost nanotechnologií
01.11.2011 NanoSafety & NanoCode project outputs
03.10.2011 - 06.10.2011 Program celoživotního vzdělávání ČKAIT - „PRAKTICKÝ KURZ KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI“
29.09.2011 Mezinárodní konference projektu NanoCode
22.09.2011 - 23.09.2011 12. ročník mezinárodní konference Investment & Business Forum
18.09.2011 - 22.09.2011 ESREL 2011 - Konference na téma Evopská bezpečnost a Reliabilita 2011
19.09.2011 - 21.09.2011 Výroční konference k bezpečnostnímu výzkumu 2011
16.09.2011 Wokrshop – Plán BOZP 2011 – PRAHA
11.09.2011 - 15.09.2011 19th World Congress on Occupational Health and Safety at Work
14.09.2011 Informační den k novým výzvám programů Informační a komunikační technologie a Bezpečnost
13.09.2011 Správná praxe - odborný workshop bezpečnostních manažerů v ČR
08.09.2011 Workshop  na téma Plán BOZP 2011
05.09.2011 - 07.09.2011 6. ročník konference k budoucímu bezpečnostnímu výzkumu
06.09.2011 Seminář - Lidský a organizační faktor
13.06.2011 - 14.06.2011 2011 European Security Conference
08.06.2011 Bezplatný seminář na téma - "Psychologie bezpečnosti práce"
30.05.2011 5. ročník EuroNanoFormu 2011
17.05.2011 - 18.05.2011 Problematika nanomateriálů a nanotechnologií ve vztahu k energetice - seminář
12.05.2011 K&P Safety PLUS – Psychologie bezpečnosti práce
10.05.2011 Bezpečnost a ochrana zdraví 2011
27.04.2011 - 29.04.2011 NANO Ostrava
20.04.2011 Snížení rizik a bezpečnost v dopravě
07.04.2011 - 08.04.2011 Rizika nebezpečí výbuchu, požáru a prevence
29.03.2011 Vzdělávání a trénink (PS4)
24.03.2011 Workshop Plán BOZP pro malé stavby
22.03.2011 Pojištění klíčových osob společnosti – statutární orgány, dozorčí radu a manažery
17.03.2011 Bezpečnost v průmyslu z pohledu BTKlastru, o.s. a CZ-TPIS, o.s.
17.03.2011 Valná hromada Bezpečnostně technologického klastru, o.s.
17.03.2011 Valná hromada České technologické platformy bezpečnosti průmyslu, o.s.
10.03.2011 Valná hromada Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu - 6th ETPIS General Assembly
08.03.2011 Workshop K&P Safety PLUS – Den bezpečnosti
28.02.2011 Pracovní setkání zástupců národních technologických platforem
27.01.2011 Kulatý stůl na téma Bezpečnost Nanotechnologií v ČR