Seminář Bezpečná a střízlivá doprava – Alkoholový zámek – Alcohol Interlock

Seminář Bezpečná a střízlivá doprava – Alkoholový zámek – Alcohol Interlock

Evropská rada bezpečnosti v dopravě (ETSC) společně s Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) si vás dovolují pozvat na seminář „Bezpečně a střízlivě“ (“Safe & Sober”), pořádaný v rámci kampaně proti řízení pod vlivem alkoholu, kterou ETSC organizuje již od roku 2007.

Místo konání: MINISTERSTVO DOPRAVY, Nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222, 110 15 PRAHA

Termín akce: 26. 9. 2012, 14,00 – 18,15 hod
Přihlášky: kontaktní osoba: Ing. Petr Pokorný
možnost přihlášení do 24. 9. 2012
přihlášky zasílejte na adresu: petr.pokorny@cdv.cz
vstup zdarma, tlumočení čj/aj a občerstvení zajištěno

Více informací o akci naleznete v Pozvánce