BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2019

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2019

XIX. ročník konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Occupational Safety and Health 2019

Termín: 10. – 11. duben 2019

Místo konání: Horský hotel Sepetná Ostravice 0956 739 14 Ostravice 49°32‘58.602“N, 18°24‘15.851“E“ http://hotel.sepetna.cz/

Jednací jazyky: český, slovenský, anglický

Přihláška na konferenci

Závazné termíny:

31. 1. 2019 – přihlášení příspěvku

5. 3. 2019 – zaslání rozšířeného abstraktu

31. 3. 2019 – odevzdání přihlášek na konferenci a úhrada účastnického poplatku