Bezplatný seminář na téma – „Psychologie bezpečnosti práce“

Bezplatný seminář na téma – „Psychologie bezpečnosti práce“

Dne 8.6.2011 proběhne v prostorách Podnikatelského inkubátoru VŠB – TUO bezplatný seminář na téma „Psychologie bezpečnosti práce“.

Čas konání: 9:00 – 14:00

Organizátoři akce

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu a Svaz průmyslu a dopravy ČR

Cíl semináře

Účastníci získají základní poznatky z psychologie a seznámí se s tím, jaký vliv mají na chování lidí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.<

Obsah

  • Principy lidského chování.
  • Proč lidé překračují předpisy? Proč lidé dělají nebezpečné věci?
  • Jak lidé přijímají nebezpečí?
  • Typy lidského jednání.
  • Proč musí být bezpečnost práce a ochrana zdraví úlohou vedení?
  • Jak motivovat pracovníky k dodržování předpisů?

Bližší informace k programu najdete v pozvánce (formát PDF).