Akce členů

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2018

Termín: 18. – 19. duben 2018 Místo konání: Horský hotel Sepetná Ostravice 0956 739 14 Ostravice 49°32‘58.602“N, 18°24‘15.851“E“ http://hotel.sepetna.cz/ Jednací jazyky: český, slovenský, anglický Závazné termíny: 15. 2. 2018 – zaslání abstraktu 31. 3. 2018 – odevzdání přihlášek a úhrada účastnického poplatku Pozvánka – BOZP 2018

Brokerage Event 2014: Vývoj a aplikace nových trendů při zajišťování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

Vážení členové a partneři, BTKlastr společně s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s., Moravskoslezským krajem, Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava, Vás zvou na Brokerage Event 2014 s tématem Vývoj a aplikace nových trendů při zajišťování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, který se uskuteční 7. října 2014 v Ostravě. Na této konferenci budete seznámeni…

Workshop: Stabilní hasicí zařízení

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na workshop, na téma „Stabilní hasicí zařízení“ konajícího se v rámci činnosti pracovní skupiny ES2 Bezpečnost materiálů, technologií a procesů. Tento workshop proběhne ve spolupráci s organizátorem akce a členem CZ-TPIS společností RENOMIA, a.s. v termínu 5. a 24. června 2014. Více informací o programu…

Valná hromada CZ-TPIS

Vážení členové CZ-TPIS, v příloze naleznete pozvánku na valnou hromadu České technologické platformy bezpečnosti průmyslu, o. s., která se uskuteční dne 15. května 2014 od 13,00 hod. v rektorském salonku Nové auly VŠB-TU Ostrava. Pozvánka_VH_CZ-TPIS_15.5.2014 Rovněž přikládáme formulář, jehož vyplněním nám, prosím, sdělte účast na valné hromadě a zašlete zpět na…

Průmyslový seminář IT4Innovations

Vážení členové, jménem rektora Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. a ředitele Národního superpočítačového centra IT4Innovations Ing. Martina Palkoviče, Ph.D. si vás dovolujeme pozvat na seminář věnovaný nabídce spolupráce se superpočítačovým centrem IT4Innovations. Bude vám představena jeho stávající infrastruktura a plány do budoucna, poskytované služby při využití superpočítače…