ČLENSTVÍ

Členem platformy se může stát jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která si přeje tuto platformu podporovat a souhlasí se Stanovami CZ-TPIS. Přínosy platformy pro členské subjekty a rozvoj odvětví tkví v možnosti prohloubení spolupráce firem s vysokými školami a výzkumnými ústavy, intenzivnější komunikaci, identifikaci potřeb a přenosu znalostí a poznatků z akademické a výzkumné sféry do praxe a naopak prostřednictvím partnerství, ve spolupodílení se na výzkumu a vývoji v oblasti bezpečnosti, získávání aktuálních informací a výsledků výzkumu, a tím zvýšení konkurenceschopnosti členských subjektů a celého odvětví.