Členové

Univerzity

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
Studentská 573, 532 10 Pardubice
http://www.upce.cz
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB – TU Ostrava)
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
http://www.vsb.cz/
Centrum nanotechnologií, VŠB – TU Ostrava
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
http://www.vsb.cz/9360/cs/
Inovace pro efektivitu a životní prostředí – INEF, VŠB – TU Ostrava
17. Listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba
http://www.vec.vsb.cz
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, 601 90 Brno
https://www.vutbr.cz/

Firmy

ABB s.r.o.
Sokolovská 84-86, 186 00 Praha 8
http://www.abb.cz
ENVIFORM, a.s.
Závodní 814, 739 65 Třinec – Staré Město
http://www.enviform.cz
ERGOWORK s.r.o.
Raichlova 2659/2, 155 00 Praha 5
http://www.ergowork.cz
FITE, a.s.
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mar. Hory
http://www.fite.cz
GUARD 7, v.o.s.
Divišova 235, 530 03 Pardubice
http://www.guard7.cz
JUWITAL s.r.o.
Blanická 2135/13, 120 00 Praha 2
https://www.juwital.cz/
Vodní zdroje Chrudim, spol. s.r.o.
U Vodárny 137, Chrudim 2, 537 01
http://www.vz.cz

Výzkumné organizace

Centrum dopravního výzkumu v.v.i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
http://www.cdv.cz
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 9, 110 00 Praha 1
http://www.vubp.cz

Sdružení

Bezpečnostně technologický klastr, o.s.
Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava – Poruba
http://www.btklastr.cz
Česká asociace pro prevenci rizik
Raichlova 2659/2, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
http://www.zuboz.cz/capr/
Krajská hospodářská komora MSK
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mar. Hory
http://www.khkmsk.cz
Sdružení pro rozvoj MSK
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mar. Hory
http://www.msunion.cz

Individuální členové

Mgr. Ivana Slováčková
Bezručova 194/34, 737 01 Český Těšín