Členové

Univerzity

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
Studentská 573, 532 10 Pardubice
http://www.upce.cz
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB – TU Ostrava)
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
http://www.vsb.cz/
Centrum nanotechnologií, VŠB – TU Ostrava
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
http://www.vsb.cz/9360/cs/
Inovace pro efektivitu a životní prostředí – INEF, VŠB – TU Ostrava
17. Listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba
http://www.vec.vsb.cz

Firmy

ABB s.r.o.
Sokolovská 84-86, 186 00 Praha 8
http://www.abb.cz
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside business park, Bld. International 55, B-1070 Brussels, Belgium
http://www.ansell.eu
ArcelorMittal Ostrava a.s.
Vratimovská 689, 707 02 Ostrava – Kunčice
http://www.arcelormittal.com/ostrava
Bata Nederlande B.V.
Europaplein 1, Best Eindhoven,  5684 ZC, Netherlands
http://www.bataindustrials.com
Čemat, s.r.o
Čs. armády 184, 735 51 Bohumín
http://www.cemat.cz
Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1
http://www.ceskapojistovna.cz
ENVIFORM, a.s.
Závodní 814, 739 65 Třinec – Staré Město
http://www.enviform.cz
ENVItech Bohemia s.r.o.
Ovocná 34, Praha 6, 161 00
http://www.envitech-bohemia.cz
ERGOWORK s.r.o.
Raichlova 2659/2, 155 00 Praha 5
http://www.ergowork.cz
FITE, a.s.
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mar. Hory
http://www.fite.cz
GUARD 7, v.o.s.
Divišova 235, 530 03 Pardubice
http://www.guard7.cz
HP-Pelzer k.s.
Pod Kyjovem 18, 322 00 Plzeň
http://www.pelzer.de
IHAS s.r.o.
Stodolní 1785/31, 702 00 Ostrava
http://www.ihas.cz
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
Pavelkova 253/5, Bystrovany, 779 00 OL
http://www.koyobearings.cz
Lučební závody Draslovka a.s.
Havlíčkova 605, 280 99 Kolín IV.
http://www.draslovka.cz
NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.
Čujkovova 30, 700 30 Ostrava – Zábřeh
http://www.neweltom.cz
OKD a.s.
Prokešovo nám. 6/2020, 728 30 Ostrava
http://www.okd.cz
RENOMIA, a.s.
Vlkova 46, 130 00, Praha 3
http://www.renomia.cz
RESPECT OSTRAVA, s.r.o.
Přívozská 134/6, 702 00 Ostrava
http://www.respect.cz
RSBP, spol. s.r.o.
Pikartská 7, 716 07 Ostrava-Radvanice
http://www.rsbp.cz
RWE Česká republika, a.s.
Limuzská 3135/12, Praha, 100 98
http://www.rwe.cz
STARLIFT s.r.o.
K Červenému dvoru 2132/24, 130 00, Praha 3
http://www.starlift.cz
TLP, spol. s r.o.
Nučická 1746/9, 100 00 Praha 10
http://www.tlp-emergency.com
Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.
Husinec – Řež čp. 130, 250 68 Řež
http://www.ujv.cz
Vítkovice Power Engineering, a.s.
Ruská 1142/30, 703 00 Ostrava
http://www.vitkovicepower.cz/
Vodní zdroje Chrudim, spol. s.r.o.
U Vodárny 137, Chrudim 2, 537 01
http://www.vz.cz
VÚJE Česká republika, s.r.o.
Dukovany 269, 675 50 Dukovany – elektrárna
http://www.vuje.cz
VVUÚ, a.s.
Pikartská 7, 716 07 Ostrava-Radvanice
http://www.vvuu.cz
3M Česko, spol. s.r.o.
V Parku 2343/24, 148 00, Praha 4
http://www.3m.com

Výzkumné organizace

Centrum dopravního výzkumu v.v.i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
http://www.cdv.cz
Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.
Pikartská 7, 716 07 Ostrava-Radvanice
http://www.ftzu.cz
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1
http://www.vubp.cz
Ústav analytické chemie AVČR v.v.i., Útvar analytické chemie životního prostředí
Veveří 97, 602 00 Brno
http://www.iach.cz
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083, 14220 Praha 4
http://www.iem.cas.cz

Státní organizace

Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
http://www.sujb.cz
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava
http://www.zuova.cz

Sdružení

Bezpečnostně technologický klastr, o.s.
Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava – Poruba
http://www.btklastr.cz
CAHD – Česká asociace hasičských důstojníků
Výškovická 40, 700 30  Ostrava – Zábřeh
http://www.cahd.cz
Český svaz zaměstnavatelů v energetice
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7
http://www.csze.cz/
Krajská hospodářská komora MSK
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mar. Hory
http://www.khkmsk.cz
Sdružení pro rozvoj MSK
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mar. Hory
http://www.msunion.cz
Společná vize: Bezpečnost na staveništi, o. s.
Ondráčkova 946/95, 628 00 Brno
http://www.spolecnavize.cz
Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z. ú.
Česká asociace pro prevenci rizik

Divišova 235, 530 03 Pardubice
http://www.zuboz.cz

Individuální členové

Dr. Ing. Miloš Hammer, CSc.
VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 616 69 Brno
Mgr. Ivana Slováčková
Bezručova 194/34, 737 01 Český Těšín
Česky | English