Partneři

European Technology Platform on Industrial Safety
P.O. Box 10 13 21 – D-70012, Stuttgart, Germany
www.industrialsafety-tp.org
Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava
www.arr.cz
www.rismsk.cz

ris

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.kr-moravskoslezsky.cz
Technologické centrum AV ČR
Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
www.tc.cz
Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava
Studentská 6202/17,7 08 00 Ostrava-Poruba
pi.cpit.vsb.cz
Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Freyova 948/11, 190 05 Praha 9 – Vysočany
http://www.spcr.cz
Kirschstein & Partner
Wrangelstraße 101, 20253 Hamburg, Germany
http://www.kirschstein.org