CZ-TPIS vyhlásí 2. ročník národní soutěže Safety Culture Award

CZ-TPIS vyhlásí 2. ročník národní soutěže Safety Culture Award

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu vyhlásí v květnu druhý ročník národní soutěže Safety Culture Award 2013. Slavnostní zahájení soutěže Safety Culture Award se uskuteční při příležitosti konání konference BOZP 2013 dne 15. 5. 2013 ve 12 hodin v aule VŠB – TU Ostrava.

Pořádání soutěže je výjimečnou příležitostí, jak zvýšit společenskou odpovědnost firem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Cílem soutěže je pak přiblížit bezpečnost v organizacích jako hodnotu a prioritu sdílenou jak jednotlivými zaměstnanci, tak členy managementu i firmou jako takovou. Vaší účastí podpoříte koncept společenské odpovědnosti firem a přispějete k povědomí široké i odborné veřejnosti o oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví v pracovním prostředí. Aktuální informace o soutěži budou od počátku května dostupné na stránkách www.cztpis.cz.

safety culture award 2013