Expertní skupiny

Expertní skupiny (ES) jsou zřízeny jako iniciativní a pracovní orgány platformy. Expertní  skupiny a samostatní odborní pracovníci jsou nejdůležitější součástí CZ-TPIS, protože právě zde mohou členové sdružení ovlivnit směřování a budoucí vývoj bezpečnosti průmyslu. Členové ES pocházejí z firem a organizací, které jsou členy platformy, a využívají své profesní znalosti a zkušenosti pro realizaci jednotlivých projektů. Cílem je realizace úkolů a záměrů, jejichž realizace vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti vybraných odborníků, a tak využít potenciál členů CZ-TPIS.

CZ- TPIS má v současné době 5 expertních a 1 podpůrnou skupinu, kterými jsou:

Horizontální témata

ES1 Vzdělávání, komunikace a trénink 

Vedoucí ES1: Mgr. Ivana Slováčková

ES2 Bezpečnost materiálů, technologií a procesů

Vedoucí ES2: Ing. Tomáš Tragan, Ph.D.

 

Vertikální témata

ES3 Bezpečnost v dopravě

Vedoucí ES3: Ing. Jiří Jedlička

ES4 Lidský a organizační činitel, ergonomie a pracovní prostředí

Vedoucí ES4: RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.

Koordinátor ES4: RNDr. et Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D.

ES5 Bezpečnost nanotechnologií

Vedoucí ES5: Prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.

 

Podpůrná skupina

PS Podpora udržitelnosti, legislativních, propagačních a dotačních procesů

Vedoucí PS: Ing. Robert Chlebiš