Koordinační schůzka expertní skupiny 1 Vzdělávání, komunikace a trénink

Koordinační schůzka expertní skupiny 1 Vzdělávání, komunikace a trénink

Vážení členové CZ-TPIS,

dovolujeme si Vás pozvat na druhou koordinační schůzku expertní skupiny ES1 Vzdělávání, komunikace a trénink. Tato schůzka navazuje na první seznámení s činností skupiny a návrhem Strategické výzkumné agendy. Jejím předmětem bude:

1) diskuse nad úpravami Strategické výzkumné agendy

2) diskuse nad návrhy členů skupiny o možných projektech pro přípravu Implementačního akčního plánu

3)stanovení konkrétních úkolů jednotlivých členů, kteří budou ochotni se do přípravy IAP zapojit

 

Výše uvedená schůzka se bude konat dne 8.1.2014od 13 hodin v Podnikatelském inkubátoru VŠB-TU Ostrava, na adrese Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava – Poruba v místnosti 333 .

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na e-mail:  barbora.dvorakova@cztpis.cz

S pozdravem

 

Ivana Slováčková, koordinátor skupiny ES1

Pozvánka WS ES1_8 1 2014