Koordinační schůzka expertní skupiny Lidský a organizační činitel, ergonomie a pracovní prostředí

Koordinační schůzka expertní skupiny Lidský a organizační činitel, ergonomie a pracovní prostředí

Vážení členové CZ-TPIS,

Dovolujeme si Vás pozvat na koordinační schůzku expertní skupiny ES4  Lidský a organizační činitel, ergonomie a pracovní prostředí .

Předmětem jednání bude:

1)     představení náplně a cílů projektu CZ TPIS „Rozvoj a posilování kooperace v oblasti bezpečnosti průmyslu v ČR“

2)     diskuse nad zaměřením naší skupiny a její aktivity v souvislosti s výše uvedeným projektem do konce roku 2014

3)     stanovisko členů k náplni připravovaného nového Implementačního akčního plánu (termín realizace do 31.12.2013)

4)     stanovení konkrétních úkolů jednotlivých členů, kteří budou ochotni se do přípravy IAP zapojit

5)     seznámení s návrhem odborných akcí (workshopy, setkávání apod.) na rok 2014, kterých se budou moci členové skupiny zúčastnit

 

Výše uvedená schůzka se bude konat dne 25.9.2013 od 13 hodin ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v ředitelně (2. patro).

 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti .

 

S pozdravem

 

RNDr. Petr A. Skřehot, Ph.D., koordinátor skupiny ES3