Kulatý stůl na téma Nákladní doprava

Kulatý stůl na téma Nákladní doprava

Přijďte diskutovat v rámci projektu Rozvoj aplikačního potenciálu na téma
Nákladní doprava

Připravilo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Místo konání: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Termín akce: 30. 09. 2013 od 10:00
Moderátorem kulatého stolu bude pan prof. Ing. V. Cempírek

Navrhovaná témata kulatého stolu:
– Kombinovaná nákladní přeprava
– Dopady nákladní dopravy na dopravní infrastrukturu a opatření k jejich snížení
– Vážení vozidel
– Environmentální motivace státu v nákladní dopravě
– Přeprava nebezpečných a nadrozměrných nákladů (ADR…)

Vstup je zdarma, občerstvení bude zajištěno.
Těšíme se na Vaši účast.

Více informací a přihlášky na: jana.mazalkova@cdv.cz

Kulatý stůl Nákladní doprava_pozvánka