Kulatý stůl Nanobezpečnost a odpovědné nakládání s nanomateriály v ČR a EU – současný stav a vize do budoucna

Kulatý stůl Nanobezpečnost a odpovědné nakládání s nanomateriály v ČR a EU – současný stav a vize do budoucna

Dovolujeme si Vás, jako významné zástupce zainteresovaných stran v otázce bezpečnosti nanotechnologií a nanomateriálů, pozvat na kulatý stůl k tématu Nanobezpečnost a odpovědné nakládání s nanomateriály v ČR a EU – současný stav a vize do budoucna, jehož cíle jsou:
1. Otevřít diskuzi mezi zainteresovanými stranami o potřebnosti specifického přístupu k bezpečnosti nanotechnologií a nad klíčovými otázkami v nanobezpečnosti;
2. Identifikovat společenské a případně i výzkumné potřeby v nanobezpečnosti v ČR;
3. Ujasnit pozice jednotlivých zainteresovaných stran v otázce bezpečnosti nanotechnologií.

Bližší informace naleznete v Pozvánce