Nové trendy v bezpečnosti a ekonomice dopravy

Nové trendy v bezpečnosti a ekonomice dopravy

Přijďte diskutovat v rámci projektu Rozvoj aplikačního potenciálu na téma
Nové trendy v bezpečnosti a ekonomice dopravy
Připravila Regionální hospodářská komora Brno a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

S odborníky z Centra dopravního výzkumu můžete rozšířit své znalosti v rámci bezpečnosti a ekonomiky v dopravě.

Místo: Regionální hospodářská komora Brno, Výstaviště 1, areál BVV, 648 04 Brno
Datum: 28. března 2012

Program:

8:30 – Prezence účastníků
9:00 – Dopolední diskuse u kulatého stolu
11:30 – Občerstvení
12:30 – Odpolední diskuse u kulatého stolu
15:00 – Předpokládaný konec diskuse

Dopolední blok:

 • Modelování v dopravě a směrové průzkumy
 • Průzkumy intenzity, podílu tranzitní dopravy
 • Měření rychlosti
 • Měření odstupů a dalších charakteristik dopravního proudu
 • Sledování nepřímých ukazatelů bezpečností
 • Videopasport pozemních komunikací a dopravního značení s využitím měřícího vozidla

Odpolední blok:

 • Posouzení a navrhování pozemních komunikací
 • Nástroje bezpečné infrastruktury dle směrnice EU
 • Hodnocení stavu silniční sítě
 • Kapacitní posouzení komunikací a křižovatek
 • Analýza účinnosti dopravně-inženýrských opatření včetně posouzení dopravním psychologem
 • Zklidňování dopravy
 • Ekonomická hodnocení vlivů dopravně-bezpečnostních opatření

Vstup zdarma, občerstvení zajištěno

Více informací a přihlášky RHK Brno: http://www.rhkbrno.cz/_jeco/content/view/2289/173/