O NÁS

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, z. s. je spolkem, založeným a registrovaným ve smyslu ustanovení č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jejím posláním je sdružování členů na základě společného zájmu. Členem platformy se mohou stát jak průmyslové podniky či malé a střední firmy nebo fyzické osoby, tak i výzkumné instituce zřízené státem, vysoké školy, oborové svazy a sdružení nebo orgány státní správy na jakékoli úrovni.

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, z. s. (CZ-TPIS) byla zapsána do registru občanských sdružení u Ministerstva vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 5. 6. 2007 a to na základě usnesení valné hromady iniciované Fakultou bezpečnostního inženýrství, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Vznik tohoto občanského sdružení lze připsat skutečnosti, že na evropské úrovni existuje Evropská technologická platforma bezpečnosti průmyslu (ETPIS) a ve všech členských státech Evropské unie by měly fungovat národní platformy (NTPIS), které ETPIS zastřešuje. Tyto již existují například ve Francii, Polsku, Itálii, Španělsku či dalších zemích.