Implementační akční plán CZ-TPIS

Implementační akční plán je další strategický dokument, který v souladu se strategickou výzkumnou agendou shrnuje konkrétní úkoly a zodpovědnosti navržené pro plnění především střednědobých cílů CZ – TPIS. Jednotlivé úkoly jsou navrhovány podle prioritních témat pracovních skupin vedení platformy, především vedoucími pracovních skupin a dalšími odborníky dané oblasti a poté jsou připomínkovány všemi členy platformy.

Dosažené výsledky výzkumu podle SVA a IAP budou vhodným způsobem zveřejňovány pro širokou odbornou veřejnost (formou publikací, seminářů apod.)

Implementační akční plán Implementační akční plán – aktualizace 2014
IAP-CZ-TPIS-final-12-2011 141220_Implementacni_akcni_plan_CZ-TPIS_web
PDF Stáhnout PDF (vel. souboru 8 MB) PDF Stáhnout PDF (vel. souboru 725 kB)