Poslání

Posláním CZ-TPIS je posilovat a rozvíjet bezpečnost v průmyslu v ČR, podporovat organizace ve prospěch rozvoje bezpečnosti průmyslu v České republice, společně identifikovat národní zájmy v oblasti průmyslové bezpečnosti a jednotně prosazovat tyto zájmy na evropské úrovni prostřednictvím European Technology Platform Industrial Safety (ETPIS), která úzce spolupracuje s Evropskou komisí. CZ-TPIS svou činností zastřešuje propojování průmyslových podniků, univerzit, výzkumných a veřejnosprávních organizací, a vytváří tak most mezi vědou, výzkumem a aplikační sférou v oblasti bezpečnosti průmyslu.