Strategická výzkumná agenda CZ-TPIS

Jedná se o základní dokument CZ-TPIS mapující vize rozvoje bezpečnosti průmyslu v ČR z pohledu dalšího vývoje, výzkumu a inovací. Cílem SVA je identifikování vyváženého a dynamického rozvoje bezpečnosti průmyslu v ČR s širokou spoluprací subjektů v rámci členské základny a partnerů CZ-TPIS směřující ke zvyšování úrovně bezpečnosti a konkurenceschopnosti průmyslových podniků na území ČR. Strategická výzkumná agenda (SVA) byla připravena v souladu s SVA Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu (www.industrialsafety-tp.org). V současné verzi, jsou navrženy střednědobé cíle výzkumu v jednotlivých pracovních skupinách. SVA CZ-TPIS bude do budoucna dále aktualizována, ale na jejím základě je nyní připravován Implementační akční plán (IAP).

Odborné zaměření CZ-TPIS pokrývá oblast bezpečnosti průmyslu a v souladu s jednotlivými pracovními skupinami se dále člení na otázky snižování rizik, metody hodnocení a řízení rizik, lidský a organizační faktor, vzdělání v bezpečnosti a bezpečnostní rizika v dopravě. Jednotlivé úkoly z oblasti bezpečnosti průmyslu zařazené do SVA a IAP  budou vycházet z požadavků průmyslových podniků, členských a partnerských organizací CZ-TPIS.

Strategická výzkumná agenda Strategická výzkumná agenda – aktualizace 2014
CZ-TPIS-SRA_2011 141220_Strategicka_vyzkumna_agenda_CZ-TPIS_web-2
PDF Stáhnout PDF (vel. souboru 1,8 MB) PDF Stáhnout PDF (vel. souboru 1 MB)