Pracovní setkání zástupců národních technologických platforem

Pracovní setkání zástupců národních technologických platforem

Technologické centrum AV ČR si Vás dovoluje pozvat na
PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ NÁRODNÍCH TECHNOLOGICKÝCH PLATFOREM
které se uskuteční dne 5. září 2013 od 10.00 hodin v zasedací místnosti Sázava Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.

Předběžný program
10:00, Zahájení (Ing. Naďa Koníčková)
10:05, Krátké představení aktivit jednotlivých platforem
10:45, TAČR a podpora technologických platforem (Ing. Miroslav Janeček CSc. , TAČR)
11:15, CzechInvest a podpora technologických platforem (Ing. Hana Zvariková, CzechInvest)
11:45, Podpora technologickým platformám v Operačním programu Podnikání a inovace (OPPI) (tbc, MPO)
12:15, občerstvení
13:00, Budoucí Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) (tbc, MPO)
13:30, Budoucí program na podporu konkurenceschopnosti podniků COSME (Competitiveness of Enterprises and SMEs) (Mgr. Anna Macounová. TC AV ČR)
14:00, Budoucí Rámcový program na podporu VaV H2020 (Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D., TC AV ČR)
14:30, Aktualizace memoranda technologických platforem

Registrujte se on-line na http://geform.tc.cz/geform/form.aspx?name=ps_technolog_platformy do 3. září 2012.

Další informace: Ondřej Daniel, daniel@tc.cz, (+420) 725 047 812

Pozvánka: Setkani_TP_05_09_2013_Pozvánka