Praktický kurz koordinátor BOZP na staveništi

Praktický kurz koordinátor BOZP na staveništi

Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Institut celoživotního vzdělání,
Profesní seskupení Společná Vize o.s. a Ecological Consulting a.s.
si Vás dovolují pozvat na kurz, který je zařazen do programu
celoživotního vzdělávání ČKAIT ohodnocen 3 body s názvem:

„PRAKTICKÝ KURZ KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI“

Čtyřdenní kurz je pořádaný ve školících prostorách VUT v Brně, fakulta stavební, ÚTST budova E 6. patro, školící místnost č. 614 ve dvou termínech pro 1. polovinu roku 2012, a to dne:

19.-22. března 2012
21.-24. května 2012

Čtyřdenní přípravný kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí připravit ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob k činnosti

koordinátora BOZP na staveništi, ale i pro zájemce z řad projektantů, stavebních úřadů, investorů, studentů apod., kteří mají zájem

získat informace o rozsahu činnosti koordinátora.

Výhody čtyřdenního praktického kurzu:

  • Ucelený přehled problematiky činnosti koordinátora BOZP na staveništi
  • Materiály ke kurzu v elektronické podobě.
  • Naprosto nové pojetí kurzu, které vychází z metodiky Činnost koordinátora BOZP na staveništi
  • Součástí kurzu je praktický blok tvorba plánu BOZP, kde si uchazeči vyzkouší sami, jak sestavit plán
  • Lektoři kurzu jsou specialisté přednášené problematiky s praktickými zkušenostmi
  • Na závěr kurzu máte možnost vyzkoušet si testovou baterii ke zkouškám z odborné způsobilosti

Leták ve formátu PDF ke stažení.
Přihláška ve formátu MS Word ke stažení.