Produkty

CZ-TPIS v rámci své činnosti představuje a poskytuje produkty, mezi které v současné době řadí především Strategickou výzkumnou agendu CZ-TPIS, Implementační plán CZ-TPIS. Safety Culture Award či produkt reps. projekt Goldfire.

Strategická výzkumná agenda CZ-TPIS

Jedná se o základní dokument CZ-TPIS mapující vize rozvoje bezpečnosti průmyslu v ČR z pohledu dalšího vývoje, výzkumu a inovací.

Podrobnosti o tomto produktu naleznete ZDE

Implementační plán CZ-TPIS

Implementační akční plán je další strategický dokument, který v souladu se strategickou výzkumnou agendou shrnuje konkrétní úkoly a zodpovědnosti navržené pro plnění především střednědobých cílů CZ – TPIS.

Podrobnosti o tomto produktu naleznete ZDE

Safety Culture Award

Projekt zaměřený na měření kulturní bezpečnosti v podnicích.

Podrobnosti o tomto produktu naleznete ZDE

Goldfire®

Projekt zaměřený na podporu inovací a rozvoj podniků s cílem zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Podrobnosti o tomto produktu naleznete ZDE