Program celoživotního vzdělávání ČKAIT – „PRAKTICKÝ KURZ KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI“

Program celoživotního vzdělávání ČKAIT – „PRAKTICKÝ KURZ KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI“

Termíny konání:

21.-24. listopadu 2011

Organizátoři:

Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Institut celoživotního vzdělání,
Profesní seskupení Společná Vize o.s. a Ecological Consulting a.s.

Čtyřdenní přípravný kurz, je určen pro všechny, kteří se chtějí připravit ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob k činnosti koordinátora BOZP na staveništi, ale i pro zájemce z řad projektantů, stavebních úřadů, investorů, studentů apod., kteří mají zájem získat informace o rozsahu činnosti koordinátora.

Výhody čtyřdenního praktického kurzu:

  • Ucelený přehled problematiky činnosti koordinátora BOZP na staveništi
  • Materiály ke kurzu v elektronické podobě.
  • Naprosto nové pojetí kurzu, které vychází z metodiky Činnost koordinátora BOZP na staveništi
  • Součástí kurzu je praktický blok tvorba plánu BOZP, kde si uchazeči vyzkouší sami, jak sestavit plán
  • Lektoři kurzu jsou specialisté přednášené problematiky s praktickými zkušenostmi
  • Na závěr kurzu máte možnost vyzkoušet si testovou baterii ke zkouškám z odborné      způsobilosti

Bližší informace najdete v letáku s informacemi

Přihláška na kurz

Vyplněné přihlášky zašlete poštou, emailem či faxem.