PROJEKTY

CZ-TPIS se aktivně podílí a podporuje své členy ve výzkumných aktivitách v oblasti bezpečnosti průmyslu. Seznam a informace o výzkumných projektech členů CZ-TPIS nabízí tyto stránky. V souvislosti s výzkumnými aktivitami našich členů se snažíme také poskytovat materiály, resp. odkazy na odborné články především z oblasti problematiky bezpečnosti průmyslu, které mohou být nápomocny při výzkumných aktivitách našich členů.