Projekty

Realizované projekty

Název projektu: Coordination of European Research on Industrial Safety towards Smart and Sustainable Growth

Doba realizace: 1.4.2012 – 31.3.2015

Cíle projektu:

 • zlepšení spolupráce a koordinace národních výzkumných programů zaměřených na průmyslovou bezpečnost, včetně větší interakce s rámcovým programem a NMP témat, zejména s cílem vytvoření společného plánování iniciativy pro průmyslovou bezpečnost
 • zlepšení úrovně bezpečnosti v evropském průmyslu prostřednictvím koordinovaného výzkumu k dosažení udržitelného růstu a posílení konkurenceschopnosti

Název projektu: Posilování partnerství v oblasti bezpečnosti průmyslu

Doba realizace: 2.4.2012 – 1.4.2014

Cíle projektu:

 • zvýšení spolupráce a vzájemných vztahů v oblasti průmyslové bezpečnosti jak mezi univerzitami a výzkumnými ústavy, tak mezi podnikatelskými subjekty a veřejnou správou
 • intenzivnější komunikace, identifikace potřeb, přenos poznatků a zvýšená spolupráce, což celkově přispěje k lepší konkurenceschopnosti českých výzkumných i podnikatelských subjektů
 • vytvoření mezinárodní spolupráce v evropském měřítku a transfer znalostí prostřednictvím ETPIS a národních platforem v jednotlivých státech EU

Název projektu: Rozvoj a posilování kooperace v oblasti bezpečnosti průmyslu v ČR

Doba realizace: 1.6.2012 – 31.12.2014

Cíle projektu:

 • aktualizace strategických dokumentů – Strategické výzkumné agendy (SVA) a Implementačního akčního plánu (IAP)
 • iniciace společných VaVaI projektů
 • praktická implementace strategických dokumentů prostřednictvím propojení výzkumné, akademické a podnikatelské sféry
 • iniciace a realizace výzkumných a vývojových projektů a aktivit směřujících k rozvoji bezpečnosti a posílení inovací a konkurenceschopnosti průmyslu v ČR.
 • rozvoj spolupráce s ETPIS a podpora větší zapojení členů CZTPIS do spolupráce s evropskými partnery.

Název projektu: Další vzdělávání zaměstnanců členů CZ–TPIS ke zvýšení jejich adaptability jako most mezi krizí a rozvojem konkurenceschopnosti členských firem

Doba realizace: 1.1.2011 – 31.1.2014

Cíle projektu:

 • poskytnout členům možnost dalšího vzdělávání svých pracovníků za účelem posílení jejich konkurenceschopnosti

Název projektu: Rozvoj aplikačního potencionálu – RAPlus

Doba realizace: 1.1.2011 – 31.12.2013 (36 měsíců)

Cíle projektu

 • rozšíření současné spolupráce a navázání nových partnerství a sítí směřujících k většímu uplatnění, především v aplikační sféře
 • realizace stáží a odborných praxí pro získání nových zkušeností s vytvářením sítí v zahraničí i ČR
 • identifikace a iniciace nových témat spolupráce (odborná setkání, kulaté stoly)
 • realizace školení a systematického vzdělávání
 • tvorba interaktivního portálu
 • proaktivní párování nabídek a poptávek a vytvoření projektové kanceláře

Více informací o realizovaných projektech naleznete ZDE

Více informací o ukončených projektech naleznete ZDE

Česky | English