Výzkumné projekty řešené členy CZ-TPIS

Výzkumné projekty řešené členy CZ-TPIS

V současné době existuje celá řada probíhajících výzkumných projektů mnoha z naších členů. Informace o těchto projektech můžete vidět v níže uvedených tabulkách obsahující jejich základní parametry a informace. V rámci výzkumných projektů členů CZ-TPIS můžete nalézt podrobnosti o dalších projektech pod hlavičkou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a VVUÚ.

Podrobnosti a informace o projektech VŠB – TUO

Podrobnosti a informace o projektech VVUÚ

Základní informace o projektech členů CZ-TPIS

Název programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu Hodnocení průmyslových rizik
Název příjemce IHAS s.r.o.
Stručný popis projektu Zvýšení odborné úrovně hodnocení průmyslových rizik v podnicích MSK vytvářením nabídky dalšího vzdělávání  pro oblast identifikace a eliminace průmyslových rizik, spojených s projektováním, výstavbou a provozováním bioplynových stanic
Doba realizace projektu 1.7.2013 –  29. 6. 2015
Kontakt +420 596 111 085, info@ihas.cz
Logo projektu  

 

Název programu Program Evropské unie LIFE
Název projektu Inovativní metody monitorování emisí z naftových motorů v reálném městském provozu (MEDETOX)
Název příjemce Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
Stručný popis projektu www.medetox.cz
Doba realizace projektu 1.9. 2011-31.8.2016
Kontakt Jtopinka@biomed.cas.cz
Logo projektu Logo_Medetox

 

Název programu 7. Rámcový program Evropské unie
Název projektu QualityNano: the European Union-funded infrastructure for Quality in nanomaterials safety testing
Název příjemce University College Dublin, Belfield, Dublin 4, Ireland.Partner: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
Stručný popis projektu http://www.qualitynano.eu/
Doba realizace projektu 1.1. 2011 – 31.12. 2014
Kontakt Jtopinka@biomed.cas.cz
Logo projektu Logo_QualityNano

 

Název programu Program Evropské unie COST
Název projektu Modelování toxických vlastností nanočástic
Název příjemce Institute of Occupational Medicine, Edinburg, U.K. Partner: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
Stručný popis projektu http://www.cost.eu/domains_actions/mpns/Actions/TD1204
Doba realizace projektu 10/2012-10/2016
Kontakt Jtopinka@biomed.cas.cz
Logo projektu

Logo_Cost