VŠB – TUO

Výzkumné projekty řešeny v rámci VŠB – TU Ostrava

Projekt: Simulace procesů krizového managementu v systému celoživotního vzdělávání složek IZS a orgánů veřejné správy

Číslo projektu: VG20102015043, doba řešení: 2010–2015
Řešitel: doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.

Popis projektu:

Vytvoření a ověření soustavy simulačních procesů a scénářů pro řešení možných mimořádných událostí. Ověření proběhne na nově vytvořeném pracovišti simulujícím reálné podmínky v praxi s cílem: – umožnit zvyšování odbornosti pracovníkům z oblasti krizového řízení, tedy v krizových štábech, bezpečnostních radách, složkách IZS a organizacích – poskytnout účastníkům cvičení podmínky maximálně podobné praxi, včetně takových aspektů jako je časový stres, odpovědnost za rychlé a správné rozhodování a detailní pochopení rolí jednotlivých členů pracovních skupin. – zvýšit uplatnění a schopností absolventů, kteří jsou připravování pro praxi v oblasti přípravy a zvládání mimořádných událostí, tedy pro práci v krizových štábech, bezpečnostních radách, složkách IZS a organizacích.

 

Projekt: Výzkum a vývoj víceúčelového robotického transportéru pro záchranu osob a zásahy v krizových situacích, ve zvláště obtížných terénních a/nebo klimatických podmínkách

Číslo projektu: FR-TI1/572, doba řešení: 2009–2012
Spoluřešitel: Prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Hlavní řešitel: FITE, a.s.

Navržený robotický transportér bude sloužit k záchraně a transportu osob v traumatickém stavu, z míst v obtížně dostupném terénu, za špatných povětrnostních podmínek a za krizových situací. Je komplementárním prostředkem, doplňujícím záchranné a zásahové prostředky již existující, nebo postupně vyvíjené na základě koncepce vytvořené v rámci IZS a HZS MSK. Jako víceúčelové zařízení lze trasportér používat k dálkovému průzkumu situací bez posádky, k záchraně bez posádky, nebo k přepravě materiálu. V rámci projektu je řešena úprava zařízení na zásahy v místech, kde je přístup pouze po kolejích.

 

Projekt: Komplexní interakce mezi přírodními ději a průmyslem s ohledem na prevenci závažných havárií a krizové řízení

Číslo projektu: SPII 1a10 45/07, doba řešení: 2007–2012
Řešitel: prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. a kolektiv.

Prezentace projektu IPo NANOBASE
Prezentace projektu IPo BIOM
Prezentace projektu IPo SoftComp
Vybrané projekty v historii a současnosti fakulty