Realizované projekty

Technologický vývoj a trendy v bezpečnosti průmyslu

Název programu
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název příjemce
Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, z. s.

Stručný popis projektu
Základním cílem projektu je přispět ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou v oblasti bezpečnostního výzkumu a to prostřednictvím:
a)    Řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví a uplatnění nových technologií (technologický foresight).
b)    Navázání hlubší spolupráce CZ-TPIS a Evropskou technologickou platformou bezpečnosti průmyslu (ETPIS) a zapojení českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti.
c)    Koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu H2020 a dalších evropských programů.

Doba realizace projektu
1. 10. 2016 –  30. 4. 2019

Kontakt
+420 221 015 843, michalik@vubp-praha.cz