Ukončené projekty

Nadace ČEZnadace_CEZ

Žádost o finanční podporu byla zaměřena na následující oblasti:

  • zajištění infrastruktury platformy,
  • zahájení výzkumných činností podle implementačního plánu,
  • propagace platformy, vydávání publikací a rozšiřování členské základny

Jedním z výzkumných zaměření byly i aktuální otázky bezpečnosti ve společnostech SKUPINY ČEZ, kdy i přes přijatou Politiku bezpečnosti a ochrany životního prostředí ČEZ, a.s. neustále dochází k vážným pracovním úrazům a smrtelným zraněním.

Získání dotace z Nadace ČEZ významným způsobem umožnilo dofinancovat první etapu rozvoje činností CZ-TPIS.

Výše získané podpory: 200 000,- Kč

Nadace OKD – Program pro Evropunadace_OKD

Název projektu: Podpora a rozvoj bezpečnosti průmyslu v MSK

Datum zahájení realizace projektu: 01. 07. 2011

Datum ukončení realizace projektu: 30. 06. 2012

Cíl projektu: Kvalitní zpracování a podání plné žádosti o dotaci do Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.
2.4 – Partnerství a sítě (MŠMT) a získání dotace pro CZ-TPIS na dobu 24 měsíců ve výši cca 10 mil. Kč.

Schválením projektu (dotace) z OPVK chce CZ-TPIS využít finanční prostředky pro rozvoj spolupráce s dalšími partnery projektu a těmi budou vybrané technologické platformy v ČR a jejich členové.

Cílem připravovaného projektu do OPVK bude větší propojení vysokých škol a univerzit nejen v kraji s průmyslovými podniky-členy technologických platforem.

CZ-TPIS zajistí organizaci odborných seminářů pro členy platformy (jako např. ČEZ, OKD, FITE,…) ale i ostatní zájemce na aktuální témata v oblasti bezpečnosti, mezioborovou spolupráci a zapojení do činností evropských technologických platforem. Nedílnou součástí činnosti CZ-TPIS bude příprava výzkumných projektů, které budou přispívat ke zvyšování bezpečnosti průmyslu v ČR. Výsledky těchto projektů budou publikovány formou knih, propagačních materiálů, článků v odborných časopisech a příspěvků na konferencích.

Celková výše podpory: 50 000,- Kč

Operační program Podnikání a inovace – program Technologické platformy – Výzva I

Název projektu: Podpora rozvoje bezpečnosti průmyslu v ČR

Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2009

Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2011

Cíl projektu: Zapojit Českou republiku do realizace hlavních činností Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu (ETPIS), propagovat získané znalosti a zkušenosti, a tím dosáhnout zvýšení bezpečnosti a konkurenceschopnosti průmyslu v České republice. Vznik CZ-TPIS tak umožní propojit zájmy průmyslových podniků, odborných i výzkumných pracovišť, univerzit apod. se zájmy orgánů státní správy. Aktivní spolupráci zapojených skupin vypracovat strategické dokumenty (Strategická výzkumná agenda a Implementační akční plán), které mají za cíl identifikovat další směry výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti v průmyslu.

Celková výše podpory: 200 000,- Eur

Celková výše projektu: 5 997 000,- Kč

Logolink_OPPI_EU

Česky | English