Seminář na téma Management projektů 7. RP

Seminář na téma Management projektů 7. RP

Vážení podnikatelé,

Technologické centrum AV ČR, RKO pro 7. rámcový program MSK ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje – partnerem poradenské sítě pro podnikatele ENTERPRISE EUROPE NETWORK si vás dovolují pozvat na seminář Management projektů 7. rámcového programu.

Termín konání akce: 28. 11. 2011

Místo konání akce: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba, místnost NA 178 (rektorský salonek, Nová aula)

Přednášející:
Lucie Matoušková, NCP pro finanční a právní záležitosti 7. RP (TC AV ČR)
Kateřina Rakušanová, NCP pro finanční a právní záležitosti 7. RP (TC AV ČR)
Lenka Landryová, řešitelka projektu „Future Industrial Model for SMEs“ (VŠB-TUO)
Jaroslav Zdrálek, řešitel projektu „INDECT“ (VŠB-TUO)

Program:
09.00 – 09.30 hod. Prezence účastníků dopoledního bloku
09.30 – 10.10 hod. Úvod do 7. rámcového programu
Sestavení konsorcia
10.10 – 11.00 hod. Návrh projektu
11.00 – 11.30 hod. Future Industrial Model for SMEs
11.30 – 12.00 hod. Diskuze
12.00 – 12.45 hod. Přestávka na oběd
12.45 – 13.00 hod. Prezence účastníků odpoledního bloku
13.00 – 13.30 hod. Negociace a podpis GA
13.30 – 14.15 hod. Realizace projektu – interní management (v rámci konsorcia)
Realizace projektu – externí management (vztah konsorcia s EK)
14.15 – 14.45 hod. INDECT
14.45 – 15.15 hod. Diskuze

Pozvánka s programem ke stažení zde.

AKCE JE PRO ÚČASTNÍKY B E Z P L A T N Á.

V případě zájmu a z důvodu omezení kapacity místnosti, prosíme o potvrzení účasti e-mailem na adresu: hana.martinikova@vsb.cz nebo telefonicky na tel.: 597 329 007.
Registrace probíhá do 24. 11. 2011.

S pozdravem

Markéta Hippmannová
projektový manažer

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
– partner poradenské sítě pro podnikatele ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Czech Republic
tel.: +420 597 479 328
fax: +420 597 479 324
e-mail: m.hippmannova@khkmsk.cz
www.khkmsk.cz
www.enterprise-europe-network.cz
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu