Seminář Uplatňování předpisů o dani z přidané hodnoty v mezinárodním obchodě

Seminář Uplatňování předpisů o dani z přidané hodnoty v mezinárodním obchodě

Vážená paní, Vážený pane,
zveme Vás na seminář k praktickému uplatňování právních předpisů o dani z přidané hodnoty, jak při dovozu a vývozu zboží, tak i při dodání zboží do jiného členského státu EU nebo pořízení zboží z jiného členského státu EU. Pozvánka na webu KHK MSK na tomto prokliku.

Základní informace o podmínkách uplatňování předpisů o DPH v mezinárodním obchodě již byly sděleny v rámci výuky v lednu 2011, nicméně podle požadavků oslovených subjektů je nabízen tento seminář znovu, ale se zaměřením na kombinované obchodní operace. Z hlediska přímých potřeb subjektů – při vývozu zboží, vývozu služeb, dodání zboží nebo dodání služeb v rámci kombinovaných obchodů, kdy a za jakých podmínek mohou být zboží nebo služby fakturovány bez daně, kdy a za jakých okolností vzniká povinnost přiznat a odvést daň při jejich dovozu nebo pořízení.

Místo konání: Hotel Imperial (salónek Budapešť), Tyršova 6, Ostrava 1

Termín: úterý 6. prosince 2011 od 9.00–15.30 hod. (prezence 8.30-9.00 hod., přestávka s občerstvením 12.00–12.30 hod.)

Osnova semináře:

  1. Vymezení základních pojmů a vymezení právní úpravy (čl. 138, čl. 141, čl. 146 Směrnice Rady a EP 2006/112 ES, odpovídající ustanovení Směrnice Rady a EP 2008/8 ES, případně Směrnice Rady a EP 2008/9 a 2008/11 ES, §10, § 17, §64, §66 a §67 českého zákona o DPH).
  2. Kombinované obchodní operace spojené s vývozem nebo dodáním zboží.
  3. Kombinované obchodní operace spojené s dovozem zboží, osvobození od daně při dovozu.
  4. Kombinované obchodní operace spojené s vývozem/dodáním zboží a jeho zpracováním/poskytováním služeb.
  5. Vrácení daně zahraničním subjektům v ČR.

KOMPLETNÍ POZVÁNKA KE STAŽENÍ ZDE.

Lektor: JUDr. Jiří Babiš
Lektor je absolventem PFUK v Praze se zaměřením na „Mezinárodní právo soukromé – mezinárodní obchod“. 40 let praxe v celní správě, z toho nejméně 35 let na úseku kontroly zahraničního obchodu. Lektorská činnost více než 20 let na úseku mezinárodního obchodu nebo celních a daňových předpisů uplatňovaných v této oblasti.

Uzávěrka přihlášek a plateb: 29. 11. 2011

PŘIHLÁŠKA: na webu www.khkmsk-registrace.cz (potvrzení o registraci Vám přijde e-mailem)

S pozdravem

Markéta Hippmannová
projektový manažer

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
– partner poradenské sítě pro podnikatele ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Czech Republic
tel.: +420 597 479 328
fax: +420 597 479 324
e-mail: m.hippmannova@khkmsk.cz
www.khkmsk.cz
www.enterprise-europe-network.cz
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu