Setkání partnerů projektu Safera

Setkání partnerů projektu Safera

Dne 26.-27. února 2013 proběhne v Praze setkání partnerů projektu Safera pořádané Českou technologickou platformou bezpečnosti průmyslu, o.s.

Cílem setkání je příprava „Memorandum of Understanding“, kdy tato smlouva všech partnerů projektu bude specifikovat vyhlašování společných výzev na řešení grantů v bezpečnostním výzkumu. Memorandum bude podepsáno na dalším jednání 21.-22.3.2013 v Krakově.

 

Projekt Safera je zaměřen na rozvoj a implementaci společných strategických činností týkajících se vytvoření udržitelné evropské sítě pro spolupráci mezi klíčovými aktéry v oblasti průmyslové bezpečnosti.

 

Stručné informace o projektu:

Doba trvání 3 roky / 01. dubna 2012 – 31. března 2015
Financování EU: 1,5 mil. €
Partneři: 19 partnerů z 10 evropských zemí
Koordinátor:  Finský institut pro zdraví

 

Bližší informace o projektu: http://www.safera.industrialsafety-tp.org/