Týden výzkumu a inovací pro praxi – TVIP 2014

Týden výzkumu a inovací pro praxi – TVIP 2014

Pod tímto názvem se uskuteční dílčí konference – sekce „APROCHEM“ a „Symposium Odpadové fórum“, které do sebe integrují i problematiku alternativních zdrojů energie. Tímto uspořádáním hledáme vzájemnou synergii mezi novými trendy v chemii – odpadech – alternativních zdrojích energie a také jejich vliv na zdraví, majetek a životní prostředí.

Jsme přesvědčeni o tom, že chemie má co říci pro oblast odpadového hospodářství a pro oblast alternativních zdrojů energie, ale platí to i obráceně. Např. nové materiály mohou přinést revoluci v kumulaci a přeměně energie, ale i přinést nové náročnější požadavky na post-materiálové využití vč. jejich recyklace a současně i nové požadavky na technologie a výrobní procesy v chemii. Dynamika těchto vzájemných synergií pravděpodobně přinese i nové pozitivní i negativní výzvy v oblasti konkurenceschopnosti naší ekonomiky, životního standardu populace vč. stavu životního prostředí.

Rádi bychom tímto počinem prohloubili tradici setkávání výzkumníků, vysokoškolských pracovníků s pracovníky průmyslové, podnikatelské a investorské praxe.

Pojďte s námi nacházet nové, dosud neobjevené a přitom pro praxi nadmíru potřebné, na zajímavé projekty můžeme prostřednictvím evropského systému hodnocení inovací EU ETV společně upozornit na evropském a světovém trhu!