V. mezinárodní vědecká konference na téma – BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EVROPSKÁ UNIE

V. mezinárodní vědecká konference na téma – BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EVROPSKÁ UNIE

Konferencia si kladie za cieľ zvýrazniť význam prevencie kriminality v Slovenskej republike v kontexte vysokoškolského vzdelávania v bezpečnostných študijných programoch pri prelínaní sa do podmienok zjednotenej Európy a zabezpečenia Schengenského priestoru. Ochrana osôb a majetku sa stáva prioritnou záležitosťou za podmienok voľného pohybu osôb ako členov Európskej únie a migračnej vlny ostatných krajín do jej štruktúr.

Odborní garanti konference

  • Dr.h.c. prof. Ing. JUDr. Viktor PORADA, DrSc., Česká republika
  • prof. Ing. Vladimír SEDLÁK, PhD., Slovensko
  • prof. Dr. hab. Pawel TYRALA, Poľsko
  • doc. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD., brig. gen. v zálohe, Slovensko
  • prof. Bjong Wolf YEIGH, PhD., USA

Bližší informace k této akci naleznete zde a leták zde