Workshop ke strategickým dokumentům Strategické výzkumné agendě a Implementačnímu akčnímu plánu

Workshop ke strategickým dokumentům Strategické výzkumné agendě a Implementačnímu akčnímu plánu

Vážení členové CZ-TPIS a BTKlastru,
Dovolujeme si Vás pozvat na Workshop ke strategickým dokumentům Strategické výzkumné agendě a Implementačnímu akčnímu plánu.

Náplní workshopu bude:
1) Stručné představení dílčích části Strategické výzkumné agendy
2) Stručné představení připravovaného Implementačního akčního plánu
3) Diskuse nad aktivitami a zaměřením připravovaných projektů
4) Stanovení dalšího postupu v rámci činnosti expertních skupin
Workshop se bude konat dne 27.2.2014 od 15 hodin v v salonku Olymp, 19. Patro hotelu Olympik, na adrese Sokolovská 138, 186 76, Praha 8. Hotel Olympik se nachází 200 metrů od stanice metra Invalidovna na trase B.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na e-mail: barbora.dvorakova@cztpis.cz.

WS IAP_27_2_14_Pozvánka