Workshop

Workshop

Dobrý den,

dovolte, abychom Vás pozvali na workshop „Analýza kontaminace pracovního ovzduší nanočásticemi a stanovení účinnosti osobních ochranných pracovních prostředků pro ochranu dýchadel před účinky nanočástic na pracovištích“. Pozvánku a program naleznete v přílohách.

Budeme se těšit,

Irena Maclová
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Jeruzalémská 9
116 52 Praha 1
Tel, fax: +420 222 243 994
Mob: +420 723 291 152
e-mail: maclova@vubp-praha.cz

Zvací dopis
Program semináře