Základní právní předpisy k problematice ochrany a bezpečnosti

Informace o základních právních předpisech se vztahem k problematice ochrany a bezpečnosti

CZ-TPIS se rozhodla poskytovat svým členům informace o základních právních předpisech  a jejich novelizacích se vztahem k oblastem BOZP, PO a ŽP. Cílem je poskytnout svým členům tyto informace o dané legislativě tak, aby tyto informace posloužily jako základní rámec nutné legislativní znalosti v oboru ochrany a bezpečnosti.  Kategorizaci právních předpisů vzhledem k jejich vztahu k jednotlivým oblastem můžeme vidět níže. Pod jednotlivými oblastmi jsou pak dále poskytnuty informace o vybraných základních právních předpisech ve struktuře:

 • typ právního předpisu,
 • číslo předpisu,
 • název předpisu,
 • stručný popis předpisu,
 • číslo a datum novelizace.

Kategorizace základních právních předpisů se vztahem k jednotlivým oblastem:

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
 • Požární ochrana (PO)
  • Integrovaný záchranný systém a krizové řízení
 • Mezinárodní silniční přeprava nebezpečných věcí (ADR)
 • Životní prostředí
  • Ochrana vod
  • Nakládání s odpady
  • Ochrana ovzduší
  • Ochrana přírody
  • Ochrana půdního fondu a lesní hospodářství
  • Geologie a hornictví
  • Posuzování vlivů na životní prostředí
  • Prevence závažných havárií
  • Energetika
  • Hluk
  • Hodnocení ekologické újmy
  • Chemické látky a směsi

Stáhnout si také můžete celkovou databázi základních právních předpisů pod níže uvedeným odkazem:
Databáze základních právních předpisů v oblastech ochrany a bezpečnosti
(interní dokument, PDF, velikost 1,39MB)
Databáze základních právních předpisů v oblastech ochrany a bezpečnosti
(interní dokument, xls, velikost 240kb)
Aktualizace – Za období měsíce září – Ke dni 10.10.2013 – Přehled právních předpisů – přijaté a navrhované předpisy v oblastech ochrany a bezpečnosti
(interní dokument, xlsx, velikost 196kb)
Aktualizace – Za období měsíce října – Ke dni 10.11.2013 – Přehled právních předpisů – přijaté a navrhované předpisy v oblastech ochrany a bezpečnosti
(interní dokument, xlsx, velikost 198kb)
Aktualizace – Za období měsíce listopadu – Ke dni 10.12.2013 – Přehled právních předpisů – přijaté a navrhované předpisy v oblastech ochrany a bezpečnosti
(interní dokument, xlsx, velikost 120kb)
Aktualizace – Za období měsíce prosinec – Ke dni 10.01.2014 – Přehled právních předpisů – přijaté a navrhované předpisy v oblastech ochrany a bezpečnosti
(interní dokument, xlsx, velikost 1,24MB)
Aktualizace – Za období měsíce ledna – března – Ke dni 1.4.2014 – Přehled právních předpisů – přijaté a navrhované předpisy v oblastech ochrany a bezpečnosti
(interní dokument, xlsx, velikost 2,19MB)

*V roce 2014 budou pro Vás poskytovány novinky změn právních předpisů v oblasti ochrany a bezpečnosti vždy čtvrtletně v již zavedeném formátu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *