• SAF€RA
  • Safety Agent

O technologických platformách

Technologické platformy (TP) jsou sdružení, která propojují nejvýznamnější subjekty (průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, univerzity a další výzkumné organizace, finanční instituce, orgány veřejné správy, asociace uživatelů a spotřebitelů) ve strategicky významných oborech.

TP přispívají k odstraňování bariér technologického rozvoje, díky společné diskusi poskytují podněty pro rozvoj nových technologií, identifikují významná sociální a ekonomická témata a v neposlední řadě usnadňují šíření nových poznatků. TP svojí činností nepřímo ovlivňují řadu procesů v ekonomice a ve společnosti.Česky | English