Odborné články

Přehled aktuálních informací o evropském výzkumu, CZELO Brusel

115. PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU, CZELO Brusel, 6. listopadu 2013   VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ   Vědní politika Finance, management, duševní vlastnictví Další informace a analýzy   MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE   Akce k evropskému výzkumu Výzvy 7. rámcového programu a další Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií…

Výzkum fenoménu „nových rizik“ v oblasti nanobezpečnosti

research of „new risk“ phenomenon in nanosafety Autor: RNDr. et Mgr. Petr Skřehot Petr Skřehot Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, Praha 1, skrehot@vubp-praha.cz Abstrakt Článek seznamuje s novým projektem, který řeší Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., a který se věnuje novým rizikům v oblasti nanotechnologií. Cílem projektu „Analýza kontaminace pracovního…