Kulatý stůl na téma Bezpečnost Nanotechnologií v ČR

Kulatý stůl na téma Bezpečnost Nanotechnologií v ČR

Dne 27.1.2011 proběhla úspěšná akce Pracovní skupiny 6 (PS6) CZ -TPIS, v čele s vedoucím této skupiny prof. RNDr. Pavlem Danihelkou, CSc. , kterou byl Kulatý stůl na téma Bezpečnost nanotechnologií v ČR.

Cílem tohoto setkání bylo vytvoření platformy pro navazování nových a upevňování stávajících kontaktů a spolupráce v oblasti problematiky Nano.

Kulatého stolu se zúčastnilo celkem 37 odborníků v této oblasti, z celé ČR.