NanoSafety & NanoCode project outputs

NanoSafety & NanoCode project outputs

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Britským velvyslanectvím v Praze si
Vás dovolují pozvat na

národní konferenci
NanoSafety & NanoCode project outputs

která se uskuteční 1. listopadu 2011
v prostorách hotelu Crowne Plaza, Koulova 15, Praha 6

Na konferenci budou prezentovány výsledky EU projektu NanoCode, který v loňském roce zjišťoval plnění Kodexu odpovědného výzkumu nanověd a nanotechnologií (Commission Recommendation Code of Conduct for Nanosciences & Nanotechnologies Research) v 8 evropských zemích a letos na základě dialogu s více než 400 odborníky, představiteli státních orgánů a představiteli veřejnosti připravil tzv. MasterPlan obsahující kritické připomínky ke stávajícímu Kodexu a doporučení pro budoucí Kodex.
Dr. Lang Tran, známý odborník v otázkách vyhodnocování a řízení rizik spojených s uměle vyráběnými nanočásticemi, ve svém vystoupení seznámí účastníky konference s novými poznatky v tomto oboru.
Odpolední panelová diskuse dá prostor účastníkům konference ke krátkým sdělením o existující činnosti v ČR v oblasti bezpečnosti/rizik nanomateriálů nebo o potřebách a požadavcích v této oblasti, které by se měly řešit.

program

9:00–10:00 Registrace a občerstvení
10:00–10:30 Invitation and introduction
  Jitka Kubátová, Technology Centre ASCR, and Otakat Fojt, British Embassy Prague
10:30-11:30 The NanoCode project: the MasterPlan & CodeMeter
  Elvio Mantovani, AIRI/Nanotec IT, Rome, Italy
11:30–12:30 Risk assessment and risk management of engineered nanoparticles
  Lang Tran, Institute of Occupational Medicine, Edinburgh, UK
12:30–13:30 Lunch
13:30–17:00 Řízená panelová diskuse k otázkám odpovědného výzkumu a aplikací nanotechnologií v ČR
  Moderátor Jitka Kubátová, Technologické centrum AV ČR
17:00 Závěr konference

Účast je bezplatná, náklady jsou hrazeny z projektu NanoCode.
Jednací řeč dopoledne je angličtina.