Safety Culture Award

 • Je bezpečnost práce pro Vaši firmu důležitá?
 • Chcete být firmou s vysokou kulturou bezpečnosti?
 • Máte zájem zjistit, kde máte silné a slabé stránky v oblasti bezpečnosti práce?
 • Zajímají Vás zkušenosti z ostatních firem?

Soutěž Safety Culture Award se zaměřuje na komplexní posouzení kultury bezpečnosti v podnicích. Hodnotí, nakolik je bezpečnost reálnou hodnotou, nakolik je součástí každodenního života firmy, nakolik se v této oblasti angažuje vedení i řadoví zaměstnanci atd. Posuzují se tvrdé faktory (počet nehod, politika, systém a řízení BOZP, spolupráce s externími firmami), tak i měkké faktory (povědomí, chování, angažovanost, komunikace, …). Zároveň poskytuje všem zúčastněným firmám informace důležité pro další zvyšování úrovně bezpečnosti.

Bližší informace o soutěži naleznete na stránkách http://scaward.vsb.cz/.

Vítězné pořadí 2. ročníku soutěže Safety Culture Award 2016-2017:

 1. SLOVNAFT, a.s.
 2. Slovalco a.s.
 3. Zentiva, k.s.
 4. Tyco Fire & Security Czech Republic s.r.o.

Finalisté 1. ročníku soutěže Safety Culture Award 2013 (řazeno podle abecedy):

 • Automotive Lighting s.r.o.
 • Edwards, s.r.o.
 • GE Aviation Czech s.r.o.
 • Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.
 • Tyco Fire Protection Products