SEMINÁR Vzájomná kooperácia medzi podnikateľským a akademickým sektorom

SEMINÁR Vzájomná kooperácia medzi podnikateľským a akademickým sektorom

POZVÁNKA NA SEMINÁR
Vzájomná kooperácia medzi podnikateľským a akademickým sektorom

Dátum: 22. november 2012 (štvrtok)
Miesto: Ústav konkurencieschopnosti a inovácií
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Miestnosť aa16

Spoluprace podniku a univerzit