Workshop k aktualizaci Strategické výzkumné agendy a přípravě Implementačního akčního plánu

Workshop k aktualizaci Strategické výzkumné agendy a přípravě Implementačního akčního plánu

Vážení členové CZ-TPIS,
dovolujeme si Vás pozvat na workshop k aktualizaci Strategické výzkumné agendy a přípravě Implementačního akčního plánu v rámci projektu Rozvoj a posilování kooperace v oblasti bezpečnosti průmyslu v ČR, který se koná 3.12.2013 od 10 hodin v Podnikatelském inkubátoru VŠB-TU Ostrava, místnost č. 231 (2. podlaží), na adrese Studentská 17, Ostrava-Poruba.

Těšíme se na Vaši účast

Pozvánka: Pozvánka na WS k projektu OPPI 3 12 2013